Na jakiej podstawie Kierownik Rejonu GDDKiA może występować z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Siekierski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 1 stycznia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

GDDKiA zwróciła się do Burmistrza o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym drogi krajowej. Wniosek oraz oświadczenie o posiadanym tytule prawnym zostało podpisane przez kierownika rejonu GDDKiA.

Zgodnie ze statutem Generalny Dyrektor kieruje GDDKiA przy pomocy zastępców Generalnego Dyrektora, dyrektora generalnego urzędu, dyrektorów oddziałów oraz dyrektorów lub kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 3 ust. 1.

Zgodnie z § 2 ust. 1 ramowego regulaminu organizacyjnego oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Oddziałem kieruje Dyrektor Oddziału.

Na jakiej podstawie Kierownik Rejonu GDDKiA może występować z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew?

Czy zgodnie z regulaminem z wnioskiem może występować dyrektor oddziału lub zastępca oddziału?

Natomiast w przypadku rejonu do wniosku kierownik rejonu musi przedstawić stosowne umocowanie prawne (pełnomocnictwo) udzielone przez dyrektora oddziału do reprezentowania GDDKiA.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX