Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podział pod drogę publiczną. Na wniosek właściciela gmina dokonała wstępnego podziału nieruchomości pod drogę publiczną (która funkcjonuje w tym miejscu od kilku lat, jednak nigdy nie była wydzielona z terenu tegoż właściciela). Na tym terenie nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Warunki zabudowy były wydane wcześnie na budowę istniejącego już budynku mieszkalnego.

Czy podziału należy dokonać na podstawie art. 95 pkt 4 czy 95 pkt 4 w zw. z 98 ust. 1 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) – dalej u.g.n.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?