Na jakie stanowisko może być zatrudniony nauczyciel dyplomowany, który do tej pory prowadził zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 15 maja 2018 r.

PYTANIE

Nauczyciel dyplomowany (edukacja wczesnoszkolna) od 1.09.2018 r. zostanie przeniesiony na inne stanowisko w tej samej szkole. Jego przydział godzin od 1.09.2018 r. to: rewalidacja indywidualna -12 godz., zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 5godz., terapia pedagogiczna- 3godz., zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – 4godz. (razem 24 godzin). Na jakie stanowisko powinien być zatrudniony od nowego roku szkolnego w/w nauczyciel? (terapeuta, specjalista, etat łączony czy inne). Nauczyciel posiada kwalifikacje do nauczania w/w zajęć.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access