Na jakich zasadach zatrudnić cudzoziemca za granicą?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 5 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy spółka z o.o. z siedzibą w Polsce może zatrudnić osobę, zrekrutowaną zdalnie z innego kraju np. Niemiec, Portugalii?

Jakie formalności powinny być wówczas dopełnione?

Czy wszystkie kwestie związane z zatrudnieniem mogą być przeprowadzone zdalnie (jak np. szkolenie bhp, rodo)?

Czy dokumenty powinny być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego na dwa języki?

Jak w takim przypadku mają wyglądać kwestie podatkowe?

Czy jeśli zatrudnialibyśmy pracownika spoza UE, to czy należałoby przejść przez procedurę zezwoleń na pracę w urzędzie wojewódzkim (pomimo, że osoba nie mieszkałaby w Polsce)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX