Na jakich zasadach należy zrekompensować pracę w godzinach nadliczbowych dla osób zajmujących wyższe stanowisko w służbie cywilnej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 6 marca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zgodnie z art 97 ust. 8a ustawy o służbie cywilnej osobie zajmującej wyższe stanowisko w służbie cywilnej, z wyłączeniem dyrektora generalnego urzędu i kierownika urzędu, za pracę w godzinach nadliczbowych wykonywaną na polecenie przełożonego w:

1) porze nocnej,

2) dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy,

3) niedzielę i święto albo w dniu wolnym udzielonym w zamian za pracę w niedzielę i święto

- przysługuje czas wolny w tym samym wymiarze albo wynagrodzenie?

Czy zastępcy powiatowego lekarza weterynarii (stanowisko wyższe w służbie cywilnej) należy rekompensować godziny nadliczbowe, a w przypadku pracy w porze nocnej również wypłacić dodatek?

Czy powiatowy lekarz weterynarii jako kierownik urzędu (stanowisko wyższe w służbie cywilnej) jest wyłączony z rekompensaty za godziny nadliczbowe czy z ewidencjonowania ich również?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX