Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca nie dokonuje odpisów na ZFŚS zgodnie z uzgodnieniem z przedstawicielstwem załogi. Wydatkuje pozostałe środki zgodnie z regulaminem ZFŚS. Część pracowników (część zakładu pracy) będzie przekazywał na podstawie art. 231 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) – dalej k.p., do innego pracodawcy, u którego działa ZFŚS. W związku z tym powinien przekazać pracodawcy przejmującemu część swojego ZFŚŚ przypadającego na przejmowanych pracowników.

W jaki sposób obliczyć tę kwotę?

Czy należy stan środków ZFŚS należy podzielić proporcjonalnie na pracowników, czy sugerować się kwotą odpisu rocznego, jaki pracodawca by dokonywał, gdyby był do tego zobowiązany?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?