Na jakich zasadach można zmienić wynagrodzenie pracownikowi, któremu czasowo została powierzona inna praca niż określona w umowie o pracę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietruszyńska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 22 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Chcemy oddelegować pracownika na 3 miesiące do pracy na innym stanowisku na podstawie art. 42 § 4 k.p. Na nowym stanowisku pracownik będzie realizował trudniejsze zadania, dlatego chcemy zwiększyć mu wynagrodzenie, rozważamy też przyznanie dodatku do wynagrodzenia na 3 miesiące. Zdaniem pracodawcy nie może tego zrobić na mocy art. 42 § 4 k.p., ponieważ pracownik na zmianę stawki musi wyrazić zgodę.

Czy pracodawca powinien sporządzić np. aneks do umowy/porozumienia, w którym określimy tymczasową stawkę lub dodatek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX