Na jakich zasadach można udzielić osobie niepełnosprawnej pomocy materialnej z ZFŚS?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 31 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można udzielić pracownikom niepełnosprawnym pomocy finansowej różnicując kwotę tylko ze względu na wysokość dochodu w gospodarstwie domowym?

Czy takie osoby powinny złożyć wniosek przedstawiając trudną sytuację zdrowotną?

Czy możemy każdej osobie udzielić takiego wsparcia bez potrzeby składania wniosków?

W regulaminie ZFŚS posiadamy informacje, iż środki mogą być przekazywane na pomoc finansowo-rzeczową.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX