Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Agata
Odpowiedzi udzielono: 15 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy firmą handlową zatrudniającą 70 pracowników. Na jednej z naszych 4 placówek handlowych, gdzie zatrudniamy 15 osób, właściciel obiektu zapowiedział remont od 01.02.2018, który ma potrwać ok 6 m-cy. Po remoncie deklarowana przez właściciela obiektu wysokość czynszu przekracza nasze możliwości finansowe, w związku z czym prawdopodobnie (jeżeli negocjacje nie będą dla nas pomyślne) nie będziemy mogli tam wrócić. W związku z powyższym postanowiliśmy zwolnić zatrudnione tam osoby. Wszystkie mają umowy na czas określony. Wypowiedzenia chcemy dać na koniec grudnia z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie 31.01.2018.

Czy postąpimy prawidłowo w świetle obowiązujących przepisów i czy pracownikom należą się odprawy pieniężne.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?