Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zawadzka-Filipczyk Paulina
Odpowiedzi udzielono: 23 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca samorządowy (wójt) w związku z reorganizacją urzędu planuje utworzyć nowe referaty o innych nazwach i zakresach realizowanych przez nie zadań. Jednemu z pracowników – urzędników zajmującemu samodzielne stanowisko pracy planuje zwiększyć wymiar etatu z ˝ na pełen wymiar, zwiększyć zakres obowiązków i umieścić w strukturze referatu.

Czy pracodawca może to przeprowadzić powołując się tylko na art. 23 ustawy o pracownikach samorządowych?

Jeśli tak jak powinno wyglądać pismo od strony praktycznej?

Czy wystarczy sformułowanie: "w związku z reorganizacją urzędu na mocy art. 23 u.p.s. z dniem ... przenoszę Panią na stanowisko"?

Czy należy jeszcze wprowadzić elementy wypowiedzenia /porozumienia zmieniającego i napisać o zwiększeniu wymiaru etatu, nowym wynagrodzeniu i stworzyć nowy zakres obowiązków i w związku z tym powoływać się na przepisy k.p.?

Co w sytuacji, gdy pracownik odmówi pracodawcy - czy następuje rozwiązanie stosunku pracy?

Jeśli tak to na jakiej podstawie i czy pracownikowi należy się odprawa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?