Na jakich zasadach lekarz rezydent może pełnić dyżury medyczne na podstawie umowy cywilnoprawnej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kociemba Alicja
Odpowiedzi udzielono: 9 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Szpital (przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w formie sp. z o.o.) posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego i zatrudnia lekarza rezydenta na podstawie umowy o pracę (umowa o pracę w ramach rezydentury stosownie do treści art. 16 h ust. 1 u.z.l.). Lekarz rezydent posiada zgodę kierownika specjalizacji na samodzielne pełnienie dyżurów medycznych. Rezydent ukończył III rok specjalizacji (ortopedia i traumatologia narządu ruchu). Rezydent podpisał klauzulę opt-out. Rezydent w ramach umowy o pracę (rezydentura) realizuje program specjalizacji oraz pełni dyżury w wymiarze, których koszt jest refundowany przez Ministerstwo Zdrowia (przeciętnie 10 godzin i 5 minut tygodniowo, 40 godzin 5 minut miesięcznie). Rezydent wystąpił z wnioskiem do Szpitala (pracodawcy) o możliwość pełnienia dyżurów ponad program specjalizacji i chciałby pełnić te dyżury w ramach własnej działalności gospodarczej (lekarz ten posiada zarejestrowaną Indywidualną Praktykę Lekarską) na podstawie umowy cywilnoprawnej – kontraktu. Szpital ma obawy czy zawarcie cywilnoprawnego kontraktu w tym przypadku jest w ogóle możliwe z uwagi na zawartą umowę o pracę z rezydentem (obawa naruszenia przepisów k.p., przepisów u.z.l.).

Czy ewentualnie znaczenie dla sprawy mogłaby mieć okoliczność, iż lekarz rezydent pełniłby dyżury na innym oddziale niż oddział, na którym rezydent realizuje program specjalizacji w ramach rezydentury?

Szpital posiada dwa oddziały. Ten sam lekarz rezydent zwrócił się również z wnioskiem do szpitala pracodawcy o możliwość pełnienia wolontariatu w Szpitalu polegającego na udzielaniu świadczeń zdrowotnych poprzez uczestnictwo w pracy na oddziale ortopedycznym, wykonywanie zabiegów ortopedycznych pod nadzorem specjalisty, asysta do zabiegów ortopedycznych oraz przyjmowanie w poradni, ewentualnie pełnienie dyżurów, gdyby nie było możliwe zwarcie cywilnoprawnego kontraktu

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX