Na jakich zasadach kierownik ponosi odpowiedzialność materialną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Milczarek Kamila
Odpowiedzi udzielono: 27 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy kierownik zakładu oczyszczalni, który został skazany prawomocnym wyrokiem za działalność skutkującą po stronie pracodawcy zapłatą 100.000 zł na pokrycie szkód, może być pociągnięty do odpowiedzialności wobec pracodawcy do naprawienia tego uszczerbku finansowego? Jeśli tak, to jakiej wysokości?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access