Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 31 sierpnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na jakich kontach jednostki budżetowej zaksięgować umorzenie należności nie ujętych na koncie 290 Odpisy aktualizujące należności?

Należności te dotyczą:

1)

dochodów jednostki - uprzednio zaksięgowanych na koncie 700;

2)

wydatków jednostki - uprzednio zaksięgowanych na koncie zespołu 4.

Chodzi o umorzenie należności, które zaksięgowane zostały na koncie 201 w korespondencji z kontem zespołu 4 i 225 jako zwrot poniesionych wydatków. Należność dotyczyła zniszczenia przez osobę fizyczną gaśnicy za co osoba ta została obciążona fakturą. Ze względu na brak zapłaty i brak reakcji na wysyłane wezwania do zapłaty oraz niską kwotę faktury, należność została przez dyrektora umorzona.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację