Na jaki okres organ może udzielić pozwolenia wodnoprawnego na gromadzenie ścieków w szczelnym zbiorniku bezodpływowym na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2016 r.

PYTANIE

Na jaki okres organ może udzielić pozwolenia wodnoprawnego na gromadzenie ścieków w szczelnym zbiorniku bezodpływowym na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią?

Należy dodać, że dla przedsięwzięcia wydane zostały przez dyrektora RZGW decyzje, o których mowa w art. 40 ust. 3 i art. 88l ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX