Na jaki okres lekarz powinien wydać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia przez ucznia praktycznej nauki zawodu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 27 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Uczeń przyjmowany do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe musi przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu, które jest wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów. W tej chwili lekarze wystawiają takie zaświadczenia z różną datą ważności – jeden rok, dwa lub trzy lata. Czy istnieje przeszkoda, by lekarz wydał takie zaświadczenie na cały okres nauki w szkole?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX