Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 24 listopada 2018 r.
Autor odpowiedzi: Ostapowicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 31 sierpnia 2011 r.

PYTANIE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Obrony Narodowej, Szpital został w dniu 29 czerwca br. przekształcony w Przychodnię. Przychodnia stała się następcą prawnym Szpitala. Jeżeli przyjmiemy, że nastąpiła zmiana formy prawnej, to zgodnie z ustawą o rachunkowości, na dzień poprzedzający przekształcenie, tj. 28 czerwca należy zamknąć księgi rachunkowe Szpitala, a 29 czerwca otworzyć księgi rachunkowe Przychodni. Rozporządzenie wymienione na wstępie nakłada obowiązek przeprowadzenia na dzień przekształcenia, tj. 29 czerwca br. pełnej inwentaryzacji, która stanowi podstawę sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego w celu przekazania mienia Szpitala dla Przychodni. Przychodnia zachowała po przekształceniu ten sam numer KRS, NIP, REGON.

Czy w tej sytuacji, zamknięcie ksiąg rachunkowych Szpitala w dniu 28 czerwca nie będzie kolidowało z dniem przeprowadzenia inwentaryzacji (29 czerwca) w kontekście ewentualnego ujęcia różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych Szpitala?

Czy w tej sytuacji, należy zamknąć księgi rachunkowe Szpitala w dniu 29 czerwca br., uznając, że nie ma tu zastosowania zmiana formy prawnej, gdyż Przychodnia po przekształceniu ze Szpitala zachowa tę samą formę organizacyjno-prawną, tj. samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację