Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 3 marca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Zawadzka-Filipczyk Paulina
Odpowiedzi udzielono: 9 października 2015 r.

PYTANIE

W związku z trwającym konkursem na stanowisko asystenta prokuratora, ogłoszonym jeszcze zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora, powstała wątpliwość, czy kandydat na stanowisko asystenta prokuratora wymógł wieku - 24 lat - określony w art. 100a ust. 5 pkt 4 u.o.p., musi spełniać w chwili składania aplikacji - aby spełniać wymogi formalne dopuszczenia do konkursu, czy też wymógł ten musi spełniać wyłącznie w chwili zatrudnienia?

Zgodnie § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia po stwierdzeniu, że złożone w terminie zgłoszenie spełnia wymogi formalne określone w § 4 ust. 1, prokurator organizujący konkurs ustala listę kandydatów dopuszczonych do konkursu i umieszcza ją w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz publikuje w BIP, nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

Czy ewentualne wprowadzenie w ogłoszeniu o konkursie, jako wymogów koniecznych, ukończenia wieku 24 lat, powodowałoby odrzucenie takiej kandydatury jako niespełniającej warunków formalnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?