Na jaką datę przyjmuję się powierzchnię gospodarstwa rolnego przy ustalaniu udziału osób uprawnionych we wspólnocie gruntowej? - OpenLEX

Na jaką datę przyjmuję się powierzchnię gospodarstwa rolnego przy ustalaniu udziału osób uprawnionych we wspólnocie gruntowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 7 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1. Na jaką datę przyjmuję się powierzchnię gospodarstwa rolnego przy ustalaniu udziału osób uprawnionych we wspólnocie gruntowej na podstawie art. 6a ustawy z 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703) – dalej u.z.w.g. z nowej grupy?

Czy ustala się na datę 31.12.2015 r.?

2. Czy przy liczeniu powierzchni gospodarstwa rolnego do wyliczenia udziału dla osoby uprawnionej, liczy się tylko powierzchnię gospodarstwa w miejscowości, w której jest wspólnota?

Czy powierzchnię gospodarstwa rolnego całego np. w kilku wsiach lub gminach?

3. Jeżeli grunty stanowią własność małżeństwa jako oboje oraz dodatkowo własność jednego z nich, to jak ustalamy udziały we wspólnocie gruntowej?

Czy oddzielnie dla małżeństwa i oddzielnie dla jednej strony?

Czy razem?

4. Co w przypadku, gdy gospodarstwo rolne stanowi własność kilku osób, a z wnioskiem o ustalenie osób uprawnionych we wspólnocie gruntowej wystąpiła tylko jedna osoba?

Czy jako udziałowca wpisujemy tylko tą jedną osobę?

Czy pozostałe osoby też?

A termin już minął na złożenie wniosku.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX