Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2017 r.

PYTANIE

Zgodnie z art. 16 pkt 7 ustawy o świadczeniach rodzinnych i art. 99 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osobie, której przyznano dodatek pielęgnacyjny, emeryturę lub rentę za okres, w którym wypłacono świadczenie z pomocy społecznej ZUS lub inny organ wypłaca emeryturę lub rentę pomniejszoną o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconego za ten okres zasiłku pielęgnacyjnego lub zasiłku stałego i przekazuje tę kwotę na rachunek bankowy organu właściwego. W przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego ustawodawca nie zastosował takiej regulacji.

Czy w związku z powyższym ZUS lub inny organ emerytalny lub rentowy może dokonać takiego pomniejszenia, czy tylko organ właściwy (OPS) jako nienależnie pobrane świadczenie?

Czy w przypadku zastosowania art. 16 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych i art. 99 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej należy tylko wydać decyzję uchylającą przyznane świadczenia, czy również decyzję o nienależnie pobranych świadczeniach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?