Na czyj rachunek bankowy ukarana gmina powinna uiścić karę pieniężną za usunięcie drzewa?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Posański Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina omyłkowo usunęła z terenu nieruchomości należącej do prywatnej osoby 6 drzew. Właściciel prywatnej posesji wystąpił do Gminy o naliczenie kary administracyjnej za wycinkę bez zgody posiadacza nieruchomości. Gmina chcąc wyłączyć się ze sprawy - wystąpiła do SKO o wskazanie innego organu do prowadzenia tej sprawy. SKO wyznaczyło inną gminę (sąsiednią) do prowadzenia sprawy nakładającej karę pieniężną na gminę.

Na czyj rachunek powinna zostać uiszczona kara - na rachunek gminy, która decyzję wydaje?

Jeśli tak, to czy gmina, na którą nałożono karę, może w jakiś sposób te pieniądze odzyskać od gminy, która je nałożyła?

Czy może kara pieniężna powinna zostać uiszczona na rachunek gminy ukaranej (dochód gminy)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX