Którzy uczniowie mogą otrzymać promocję do klasy wyższej w trakcie roku szkolnego tylko w klasie pierwszej lub drugiej szkoły... - OpenLEX

Którzy uczniowie mogą otrzymać promocję do klasy wyższej w trakcie roku szkolnego tylko w klasie pierwszej lub drugiej szkoły podstawowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 28 października 2021 r.

PYTANIE

Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX