Który z małżonków jest podatnikiem VAT z tytułu najmu nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 9 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W małżeństwie podatnika istnieje wspólność majątkowa. Po zakupie nowego domu, małżonkowie swój dotychczasowy dom wynajęli spółce na prowadzenie działalności gospodarczej. Przed tym wynajmem wynajmowali mieszkanie innej spółce i zgłosili w urzędzie skarbowym, że wynajmują składnik majątkowy, który w całości rozlicza żona korzystając z opodatkowania w formie ryczałtu. Przez kilka lat wynajmowane było mieszkanie. Następnie zaprzestano wynajmu mieszkania, a rozpoczęto wynajem domu. Przez cały czas małżonka wynajmuje i rozlicza w ramach najmu prywatnego całą kwotę uzyskaną z najmu. Podatnik - małżonek prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT.

Czy małżonek w deklaracji VAT powinien wykazać połowę kwoty z najmu, czy też podatnikiem jest w takiej sytuacji małżonka korzystająca ze zwolnienia z VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX