Który sąd jest właściwy do zawezwania NFZ do próby ugodowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Twarowski Adam
Odpowiedzi udzielono: 10 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Który sąd jest właściwy do zawezwania NFZ do próby ugodowej?

Umowa przewiduje właściwość umowną - wg siedziby Oddziału Funduszu. Ale art. 185 k.p.c. przewiduje sąd właściwości ogólnej przeciwnika, co wskazywałoby na sąd właściwy dla centrali NFZ.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX