Który organ (starosta czy wojewoda) jest właściwy do wydania decyzji przeniesienia pozwolenia na budowę farmy wiatrowej, gdy... - OpenLEX

Który organ (starosta czy wojewoda) jest właściwy do wydania decyzji przeniesienia pozwolenia na budowę farmy wiatrowej, gdy pozwolenie na budowę w 2013 r. wydał starosta?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sokołowska Marianna
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Który organ (starosta czy wojewoda) jest właściwy do wydania decyzji przeniesienia pozwolenia na budowę farmy wiatrowej w przypadku, gdy pozwolenie na budowę w 2013 r. wydał starosta?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?