Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Karciarz Mateusz
Odpowiedzi udzielono: 14 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Stan epidemii. Który organ samorządu terytorialnego zobowiązany jest do zapewnienia miejsc kwarantanny indywidualnej i zbiorowej w sytuacji, kiedy osoba zobowiązana do odbycia kwarantanny nie ma możliwości realizacji tego obowiązku w warunkach domowych?

Czy w takiej sytuacji wojewoda - powołując się na art. 11 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - może wydać w takim zakresie polecenie gminie?

Czy takie polecenie może być wydane bez zabezpieczenia środków z budżetu Państwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?