Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 16 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba, która ma ostatnie zameldowanie na gminie X, zamieszkiwała w lokalu mieszkalnym w gminie Y. Do gminy Y złożyła podanie o specjalny zasiłek celowy na żywność oraz na pokrycie kosztów przeprowadzki do hotelu. Ośrodek w gminie Y wydał 2 decyzje odmawiając prawa do specjalnego zasiłku celowego na żywność oraz na pokrycie kosztów przeprowadzki. Wnioskodawczyni złożyła odwołanie do SKO i SKO uchyliło decyzję w całości do ponownego rozpatrzenia. Aktualnie wnioskodawczyni zamieszkuje w dalszym ciągu na terenie gminy Y w domu wynajmującym pokoje gościnne. Ośrodek Pomocy gminy Y na podstawie art. 19 i art. 65 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 6 pkt 8 oraz art. 101 ust. 6 i 7 ustawy o pomocy społecznej przekazał pismem obie decyzje SKO orzekające "zaskarżoną decyzję uchylić w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji".

Kto ma poprowadzić dalsze postępowanie rozstrzygające w tych dwóch sprawach: organ I instancji gminy Y, który wydał zaskarżone decyzję, czy też organ ostatniego meldunku wnioskodawczyni na ternie, którego nie przebywa, a która na obecną chwilę zamieszkuje w "pokojach gościnnych do wynajęcia" na terenie gminy Y?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?