Który organ powinien ponieść koszty przeprowadzenia uzupełniającego postępowania dowodowego w postaci powołania biegłego? - OpenLEX

Który organ powinien ponieść koszty przeprowadzenia uzupełniającego postępowania dowodowego w postaci powołania biegłego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 3 grudnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ odwoławczy na podstawie art. 136 § 1 k.p.a. zlecił organowi I instancji przeprowadzenie uzupełniającego postępowania dodatkowego, w związku z koniecznością zastosowania oceny prawnej, poprzez zwrócenie się do właściwego biegłego o sporządzenie pisemnej opinii. Mając na uwadze zakres tego zlecenia oraz związane z nim koszty, proszę o wskazanie: kto ponosi koszty związane z wykonaniem tej opinii (organ zlecający tj. organ odwoławczy czy organ I instancji)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX