Który organ jest właściwy w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa, jeżeli nieruchomość, na której usytuowane jest drzewo, zlokalizowana jest w granicach miasta, ale działka stanowi własność sąsiedniej gminy wiejskiej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Który organ jest właściwy do rozpatrzenia wniosku, który wpłynął do starostwa, o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w przypadku, gdy nieruchomość, na której usytuowane jest drzewo zlokalizowana jest w granicach administracyjnych miasta (na prawach powiatu), ale działka stanowi własność sąsiedniej gminy wiejskiej, która znajduje się na terenie powiatu (ziemskiego)?

A może o wskazanie organu właściwego należy wystąpić do SKO?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access