Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 18 marca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Powiat planował inwestycję polegającą na rozbudowie drogi powiatowej. Wystąpiono do wojewody z wnioskiem o wyłączenie organu z postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi powiatowej - wojewoda wskazał jako organ właściwy do wydania decyzji innego starostę. Wskazany przez wojewodę starosta w dniu 8 lutego 2008 r., tj. przed wejściem w życie art. 12 ust. 4a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi w oparciu o przepisy wspomnianej ustawy. Obecnie na wniosek wywłaszczonego właściciela nieruchomości należy wydać decyzję ustalającą wysokość odszkodowania.

Który organ będzie właściwy w tym przypadku - starosta, który wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi, czy też starosta właściwy ze względu na położenie nieruchomości?

Czy może należy wystąpić do wojewody o wskazanie organu właściwego w sprawie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?