Który organ jest właściwy w sprawie wydania decyzji na przedwczesny wyrąb drzewostanu z działki stanowiącej własność gminy i... - OpenLEX

Który organ jest właściwy w sprawie wydania decyzji na przedwczesny wyrąb drzewostanu z działki stanowiącej własność gminy i oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako użytek Ls?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grecki Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 18 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Który organ jest właściwy w sprawie wydania decyzji na przedwczesny wyrąb drzewostanu z działki stanowiącej własność gminy i oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako użytek Ls?

Gmina zwróciła się do starosty z wnioskiem w sprawie usunięcia drzew rosnących na gminnej działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako użytek Ls. Przedmiotowa działka gminna nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu.

Czy starosta jest właściwy w sprawie wydania decyzji?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 28.09.1991 r. o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1463) – dalej u.l. starosta sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?