Który organ jest właściwy w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia części pozwolenia wodnoprawnego RZGW tj. w zakresie poboru wód... - OpenLEX

Który organ jest właściwy w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia części pozwolenia wodnoprawnego RZGW tj. w zakresie poboru wód podziemnych z własnego ujęcia - dyrektor RZGW czy marszałek?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 19 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do marszałka województwa wpłynął wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla fermy drobiu. Do wniosku dołączono pozwolenie wodnoprawne (sektorowe) wydane przez dyrektora RZGW na wykonanie urządzenia wodnego (studni do poboru wody podziemnej) oraz pobór wód. Niniejsze pozwolenie przewiduje pobór wody na cele instalacji IPPC (inny zakres niż wniosku o pozwolenie zintegrowane tj. niższa obsada budynków inwentarskich) oraz podlewania terenów zielonych. W toku prowadzonego postępowania i po odbyciu wizji na instalacji okazało się, że studnia działa na potrzeby większej ilości budynków inwentarskich i wezwano do przedłożenia zmiany pozwolenia sektorowego w tym zakresie. W odpowiedzi na wezwanie podmiot zawnioskował o ujęcie poboru wody w pozwoleniu zintegrowanym wskazując, że woda pobierana będzie w większych ilościach i tylko i wyłącznie na cele instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym.

Który organ jest właściwy w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia części pozwolenia wodnoprawnego RZGW tj. w zakresie poboru wód podziemnych z własnego ujęcia - dyrektor RZGW czy marszałek, który będzie udzielał "nowego" pozwolenia na pobór wody?

Biorąc pod uwagę fakt, iż woda jest pobierana na potrzeby instalacji na podstawie udzielonego już pozwolenia wodnoprawnego, w przypadku gdyby zgodnie z art. 397 ust. 4 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624) – dalej pr.wod. organem właściwym do wygaszenia był dyrektor RZGW, jak taka procedura powinna wyglądać, żeby została zachowana ciągłość poboru wody na podstawie pozwolenia wodnoprawnego?

Czy nie można tu mówić o ciągłości, bowiem woda i tak pobierana jest niezgodnie z pozwoleniem, gdyż nie jest pobierana na cele inne niż instalacji IPPC i na instalację o mniejszej obsadzie drobiu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX