Który organ jest właściwy w sprawie należności wynikających z zaliczek alimentacyjnych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dłużnik alimentacyjny złożył do organu właściwego wierzyciela wniosek o umorzenie należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, powołując się na orzeczenie NSA z dnia 16 listopada 2011 r., I OSK 1095/11. Natomiast NSA w wyroku z dnia 27 października 2010 r., I OSK 980/10 orzekł, że przepis art. 30 ust. 2 u.p.o.u.a. dotyczy tylko należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnych.

Zatem, który organ powinien rozpatrzyć podanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX