Który organ jest właściwy do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów na zamkniętym składowisku odpadów - starosta czy marszałek województwa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne zostało zamknięte w 2004 r. decyzją wydaną przez starostę. W decyzji określono datę wykonania rekultywacji obiektu do 31.12.2009 r. Zarządca nie wykonał żadnych pac rekultywacyjnych. Starosta prowadzi egzekucję obowiązku - nakłada kary w celu przymuszenia. Zarządca - gmina w 2023 r. wystąpił z wnioskiem do starosty o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów w postaci komunalnych osadów ściekowych do wykonania warstwy przykrywającej składowisko. Wniosek na zamknięcie składowiska z 2004 r. wraz z harmonogramem prac związanych z tą rekultywacją przewidywał ww. odzysk odpadów.

Który organ jest właściwy do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów na zamkniętym składowisku odpadów - starosta czy marszałek województwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX