Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Majewski Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Który organ jest właściwy do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów dla zakładu, którego decyzja środowiskowa stanowi, że należy do potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko, a zgodnie z aktualnymi przepisami jest to przedsięwzięcie zawsze znacząco oddziałujące?

Na obszarze objętym MPZP zakazującym lokalizacji przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko klika lat temu powstał zakład przetwarzający odpady. W momencie wydawania decyzji środowiskowej i zezwolenia na przetwarzanie odpadów przedsięwzięcie polegające na przetwarzaniu odpadów klasyfikowane było jako potencjalnie znacząco oddziałujące na środowisko. Od wydania nowego rozporządzenia Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) - dalej r.p.z.o.ś. taki rodzaj przedsięwzięcia kwalifikowany jest jako przedsięwzięcie zawsze znacząco oddziałujące na środowisko.

Kto wydaje zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadów?

Pod uwagę brana być powinna kwalifikacja z decyzji środowiskowej, czy obecna kwalifikacja przedsięwzięcia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?