Który organ jest właściwy do podjęcia czynności, jeżeli na nieruchomości magazynowane są odpady?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 9 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Właścicielem nieruchomości jest podmiot prowadzący działalność budowlaną, tj. osoba prawna. Na nieruchomości składowane są odpady.

Który organ jest właściwy do podjęcia czynności, biorąc pod uwagę zapisy: art. 362 ust. 1 i 2, art. 378 ust. 1 ustawy z 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska – dalej p.o.ś., oraz art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX