Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnicki Radosław
Odpowiedzi udzielono: 8 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Właściciel działki przyległej do działki inwestora wystąpił z wnioskiem na podstawie art. 145 par. 1 pkt 4 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) – dalej k.p.a. o wznowienie postępowania oraz o wstrzymanie wykonania robót budowlanych.

Czy organ 1 instancji, który wydał decyzję pozwolenia na budowę, powinien wystąpić na podstawie art. 150 par. 2 k.p.a. do wojewody o wyznaczenie organu do wznowienia postępowania?

Który organ i w jakich okolicznościach może wstrzymać wykonanie robót budowlanych i jaka jest tego procedura?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?