Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Majewski Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 15 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca złożył wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (przetwarzany będzie tylko kod 17 05 04 - gleba ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03) w ilości 10 000 Mg/rok. Przetwarzanie odbywać się będzie poza instalacjami w procesie odzysku R5, maksymalnie w tym samym czasie magazynowane będzie do 1000 Mg odpadów, a łączna masa magazynowanych odpadów nie przekroczy 10 000 Mg. Ziemia, gleba o kodzie 17 05 04 będą wykorzystywane do budowy nasypów drogowych zgodnie z metodą R5 na terenie budowy węzła w ciągu autostrady wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej oraz zmianą przebiegu potoków X i Y.

Który organ będzie właściwym do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?