Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 22 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Który organ administracji geologicznej jest właściwy w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych w myśl art. 53 ust.4 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?