Który OPS jest właściwy do podjęcia decyzji w sprawie skierowania do DPS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2019 r.

PYTANIE

Czy organ jest właściwy do podjęcia decyzji w sprawie skierowania osoby do Domu Pomocy Społecznej w niniejszej sprawie?

Osoba złożyła podanie o umieszczenie jej w DPS, z treści podania wynika, że przebywa aktualnie w komercyjnym Domu Pomocy Społecznej i wnioskuje o umieszczenie w DPS samorządowym.

Ponadto z treści podania wynika, że osoba jest zameldowana na pobyt stały w innej gminie "X", w której również zamieszkiwała przez 86 lat swojego życia, na terenie naszej gminy "Y" przebywała u syna przez okres od 2017 r. do maja 2019 r., od czerwca 2019 r. przebywa w DPS prywatnym do dnia dzisiejszego, który znajduje się jeszcze w innej gminie "Z". Do naszego organu złożyła podanie ze względu na ostatnie miejsce pobytu, czyli w okresie od 2017 r. do V 2019 r., osoba nigdy nie była zameldowana na terenie naszej gminy ani czasowo ani na stałe.

Czy wniosek osoby powinniśmy skierować do właściwości: do gminy, w której osoba zamieszkiwała i jest zameldowana, czy może do gminy, w której aktualnie teraz przebywa w DPS, czy jednak nasz organ jest właściwy do skierowania jej do DPS?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access