Który okres pobytu w rodzinie zastępczej niezawodowej ma być brany pod uwagę przy ustalaniu pomocy na usamodzielnienie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 15 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Usamodzielniana wychowanka pieczy zastępczej wystąpiła z wnioskiem o przyznanie pomocy na usamodzielnienie. Zgodnie z postanowieniem Sądu ww. została umieszczona w rodzinie zastępczej spokrewnionej u babci, w której przebywała 13 lat i 5 miesięcy.

Po śmierci babci sądownie została umieszczona w rodzinie zastępczej niezawodowej przez okres 9 miesięcy. Usamodzielniana rodzinę zastępczą opuściła w 2014 r. Po opuszczeniu rodziny zastępczej pobierała pomoc na kontynuowanie nauki przyznaną na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W związku z powyższym, zwracam się z zapytaniem, który okres pobytu ma być brany pod uwagę przy ustalaniu pomocy na usamodzielnienie?

Ostatnim miejscem pobytu Ww. była rodzina zastępcza niezawodowa, jednakże Ww. przebywała w niej przez 9 miesięcy, nie zaś przez okres co najmniej roku.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX