Które ze sporządzonych sprawozdań finansowych należy przekazać do KAS?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 9 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

JDG, księgi handlowe, sprawozdanie za 2021 rok podlega badaniu. Do 30 czerwca 2022 r. zostało sporządzone sprawozdanie finansowe i podpisane. W związku z badaniem biegły zalecił wprowadzenie kilku zmian we wprowadzeniu oraz informacji dodatkowej. Zalecenia oraz korekty zostały wprowadzone 29.07.2022 r. i tego dnia "poprawione" sprawozdanie finansowe zostało podpisane. Opinia biegłego będzie prawdopodobnie w sierpniu 2022 r.

Które ze sprawozdań finansowych należy przekazać do KAS w terminie do 1.08.2022 r.?

Czy opinię biegłego należy wysłać do KAS po jej otrzymaniu w późniejszym terminie (czy jest to możliwe technicznie)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX