Które zaświadczenia o służbie wojskowej należy uwzględnić do stażu pracowniczego, uprawniającego do nagrody jubileuszowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 25 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na stanowisko konserwatora w szkole, zatrudniliśmy osobę, która jest emerytem wojskowym. Pracownik przy zatrudnianiu dostarczył zaświadczenie wystawione przez Wojskowe Biuro Emerytalne, że do wysługi emerytalnej został zaliczony okres służby wojskowej: od dnia 13.07.1982 r. do 28.02.2003 r. Na dzień obecny dostarczył kolejne zaświadczenie z tego samego Wojskowego Biura Emerytalnego , w którym stwierdzono, że do wysługi emerytalnej został zaliczony okres: - od dnia 13.07.1982 r. do 31.07.2003 r. (podstawa prawna art.14 pkt 6 ustawy z dnia 25.05.2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006). Pracownik twierdzi, iż faktyczną służbę wojskową rzeczywiście zakończył 28.02.2003 r. ale w związku z tym, iż powrócił z Libanu dostał świadczenie, które zostało zaliczone mu do celów emerytalnych, które trwało do 31.07.2003 r. Czy do stażu pracowniczego, uprawniającego do nagrody jubileuszowej zaliczyć okres z pierwszego zaświadczenia, czyli do 28.02.2003 r. czy okres z drugiego zaświadczenia do 31.07.2003 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX