Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Smaga Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 28 czerwca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Które tereny umożliwiają uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i nie wymagają uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne w rozumieniu art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – dalej u.p.z.p.?

Na których terenach z poniżej wymienionych (zgodnie z ewidencją gruntów OFU i OZU), możliwe jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i dlaczego: 1) Br-Ls V 2) B-Ls V 3) B-Lz V 4) Br-Lz V 5) Br-Lzr V 6) Ls-Ls V 7) Lz-Lz V 8) Lzr-Lzr V 9) Ls-Lzr V 10) Ls-Lz V 11) Ps-Ls V 12) R-Ls V?

Co oznacza ewidencja OFU i OZU i która decyduje, iż teren wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne?

Czy na terenach zewidencjonowanych jako Ls w ewidencji OFU lub OZU nie ma nigdy możliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy w przypadku, gdy teren nigdy nie posiadał zgody na zmianę przeznaczenia?

Czy jest jakaś możliwość uzyskania na terenach zewidencjonowanych jako Ls decyzji o warunkach zabudowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?