Które rozporządzenie w sprawie TPR-C należy stosować za 2021 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 28 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dla TPR-C za 2021 r. obowiązuje rozporządzenie ministra finansów z 21.12.2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, czy też rozporządzenie ministra finansów z 29.08.2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych biorąc pod uwagę przepisy przejściowe rozporządzenia z 29.08.2022 r., to jest: paragraf 5 rozporządzenie stosuje się do informacji o cenach transferowych składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po 31.12.2021 r. § 6 Do informacji o cenach transferowych składanych za rok podatkowy rozpoczynający się nie później niż 31.12.2021 r. stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 2487 oraz z 2020 r. poz. 2408).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX