Które rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu należy stosować w przypadku uczennicy szkoły podstawowej dla dorosłych, która rozpoczęła przygotowanie zawodowe w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 28 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika. Które rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu należy stosować w przypadku uczennicy szkoły podstawowej dla dorosłych, która rozpoczęła przygotowanie zawodowe w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy we wrześniu 2019 r.? Czy instruktor praktycznej nauki zawodu posiada odpowiednie kwalifikacje w zakresie ukończonego kursu pedagogicznego. Instruktor praktycznej nauki zawodu ukończył w 2018 r. kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, który obejmował 80 godzin zajęć (wybrane zagadnienia z psychologii - 20 godz., wybrane zagadnienia z pedagogiki - 20 godz., wybrane zagadnienia prawa pracy - 10 godz., metodyka zajęć praktycznych - 20 godz., praktyka metodyczna - 10 godz.).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX