Które rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej, powinno być stosowane w 2016 r. przez SP ZOZ (który nie jest jednostką budżetową)?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Które rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej, powinno być stosowane w 2016 r. przez SP ZOZ?

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej- nie jest jednostką budżetową - posiada osobowość prawną.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX