Które prawo ma pierwszeństwo nad drugim, czy nabyte z uprawnienia do zwrotu wcześniej wywłaszczonych gruntów, czy prawa nabyte... - OpenLEX

Które prawo ma pierwszeństwo nad drugim, czy nabyte z uprawnienia do zwrotu wcześniej wywłaszczonych gruntów, czy prawa nabyte przez mieszkańców działek przyległych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Które prawo ma pierwszeństwo nad drugim, czy nabyte z uprawnienia do zwrotu wcześniej wywłaszczonych gruntów, czy prawa nabyte przez mieszkańców działek przyległych wynikające z zapisów w mpzp? 

Spadkobiercy byłego właściciela działki wywłaszczonej w 1961 r. przeznaczonej pod piętrzenie wód jeziora zażądali jej zwrotu, dowodząc, że nie został spełniony cel wywłaszczenia (obecnym właścicielem jest gmina). Zaprotestowali mieszkańcy działek przyległych osiedla domków letniskowych, wywodząc z zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonego w 1980 r., że mają prawa nabyte, gdyż w miejscowym planie jest zapis, że w części spornej działki przeznaczono ją na dojście do jeziora, budowy wiaty na grilla, urządzenia plaży, jednym słowy w części do wspólnego użytkowania przez właścicieli domków letniskowych. Ten nadbrzeżny fragment spornej części działki, okoliczni mieszkańcy wspólnymi środkami i siłami zagospodarowali, gdzie utworzyli plażę i postawili pomosty, z której korzystają wszyscy mieszkańcy. Domki prawie wszystkich mieszkańców mają po około 30 lat.

Co stawia się wyżej, czy nabyte uprawnienia do zwrotu z tytułu wywłaszczonych w 1961 r. gruntów w celu piętrzenia wód jeziora, czy też prawa nabyte mieszkańców przyległego do spornej działki osiedla domków letniskowych, wynikające z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 1980 r., w którym przeznaczono ją częściowo do wspólnego użytkowania?

Które prawo ma pierwszeństwo?

Jak rozstrzyga to prawo?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?