Która ze szkół powinna wypłacić nauczycielce dodatkowe wynagrodzenie roczne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 20 stycznia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielka dyplomowana, zatrudniona na podstawie mianowania, w związku z likwidacją szkoły filialnej została przeniesiona z macierzystej szkoły do drugiej szkoły od 01.09.2019 r., następnie została przeniesiona do kolejnej szkoły od 06.11.2019 r., wszystko w ramach jednego organu prowadzącego i za zgodą nauczycielki. Która ze szkół powinna wypłacić jej dodatkowe wynagrodzenie roczne? Czy może wypłacić w każdej ze szkół zgodnie z okresem zatrudnienia?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access