Którą powierzchnię uprawy leśnej należy brać pod uwagę przy ocenie jej udatności i przeklasyfikowaniu z urzędu na las na... - OpenLEX

Którą powierzchnię uprawy leśnej należy brać pod uwagę przy ocenie jej udatności i przeklasyfikowaniu z urzędu na las na podstawie art. 14 ust. 7 u.l.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 20 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Którą powierzchnię uprawy leśnej należy brać pod uwagę przy ocenie jej udatności i przeklasyfikowaniu z urzędu na las na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy z 28.09.1991 r. o lasach (Dz.U. z 2022 r. poz. 672) – dalej u.l.?

Właściciel gruntu dokonał zalesienia na pow. 11 ha i taka powierzchnia wykazana jest w planie zalesienia. ARiMR przedłożyła Staroście powierzchnię o 1 ha mniejszą. Zmniejszenie nastąpiło decyzją ARiMR uznającą nienależyte zalesienie na pow. 1 ha i zmniejszającą powierzchnię do wypłaty dofinansowania.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX