Która gmina jest właściwa w sprawie udzielenia pomocy w formie opłacenia posiłku w szkole? - OpenLEX

Która gmina jest właściwa w sprawie udzielenia pomocy w formie opłacenia posiłku w szkole?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 29 maja 2021 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 4 sierpnia 2016 r.

PYTANIE

Małoletnia osoba z tutejszej gminy została skierowana przez tut. OPS do DPS na terenie województwa małopolskiego w 2009 r., z tego tytułu nasza gmina ponosi odpłatność za pobyt ww. w DPS. Opiekun prawny małoletniej zameldowany jest w Krakowie. Do tut. OPS wpłynął wniosek dyrektora szkoły, do której uczęszcza małoletnia (na terenie województwa małopolskiego) o objęcie jej pomocą w formie opłacenia posiłku w szkole w roku szkolnym 2016/2017.

Czy gmina jest właściwa w sprawie udzielenia pomocy w formie opłacenia posiłku w szkole?

Czy przed przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego opiekun prawny powinien wystosować do tut. OPS wniosek o udzielenie pomocy w formie posiłku w szkole – pomimo wniosku dyrektora szkoły?

Czy tut. OPS powinien udzielić pomocy w formie opłacenia posiłku w szkole, pomimo iż ponosi odpłatność za pobyt małoletniej w DPS, a w ramach tej odpłatności mieści się pełny koszt wyżywienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?